solution for you

Vyvíjame a inovujeme

Uvedenie produktu do života nie je ľahká cesta. Od chvíle, keď sa prvý krát objavil nápad, až do chvíle, keď sa skutočný produkt dostal na trh sa mi pred očami rozplietla tá niekoľkoročná a účelná cesta.

V tomto článku by som chcel predovšetkým poukázať na vývoj a inováciu našich modulárnych produktov, nabíjacích staníc pre elektrobicykle a ďalšie zariadenia mikromobility. Ide o spoločnú prácu, ktorá presahuje samotný tím vývojárov. Môžem povedať, že si naše produkty prešli všetkými fázami vývoja, aby sa k zákazníkovi dostal najlepší produkt. A to od kreatívnych impulzov, brainstormingu, výskumu, riešenie dizajnu, vytvorenie prototypov, ich testovanie, test marketing až po uvedenie na trh. Každá uvedená etapa životného cyklu produktu si vyžadovala dôslednosť a svoj čas.

Chápeme, že rôzni zákazníci majú jedinečné potreby a preferencie a aj preto ponúkame variabilnosť riešení našich produktov pre rôzne formy využitia.

Náš vývoj produktov nekončí po uvedení na trh. Proces pokračuje aj po komercializácii. Budeme monitorovať výkonnosti produktu na trhu. Sledovať predaj, spätnú väzbu od zákazníkov, užívateľov, aby sme mohli cyklistickú infraštruktúru neustále rozvíjať, inovovať, pružnejšie reagovať na neustále meniace sa požiadavky zákazníkov a upevňovať postavenie na trhu.

Milan Hanko