solution for you

Vedenie spoločnosti

Obchodné oddelenie

Česko
Ing. Silvester BUČEK
Konateľ

Česko
Renáta TÓTHOVÁ
Sales Manager

Zahraničný obchod
Ing. Martin SALAMON
Business Development Manager

Oddelenie výroby

Ing. Miroslav MOTYČKA
Konštruktér

Peter MARIENKA
HW vývojový technik

Ing. Lukáš KATONA
Purchase / Nákup

Patrik HANKO
Výroba

Projektová dokumentácia

Ing. arch. Ondrej CHROBÁK
Koordinácia projektov

Mgr. arch. Sára TALIGOVÁ
Projektantka

Marketing a Reklamácie