solution for you

Vedenie spoločnosti

Obchodné oddelenie

Zahraničný obchod
Ing. Lukáš KATONA
Sales Director

Oddelenie výroby

Ing. Miroslav MOTYČKA
Konštruktér

Peter MARIENKA
HW vývojový technik

Peter WIEDERMAN
HW vývojový technik

Ekonomické oddelenie

Projektová dokumentácia

Ing. arch. Ondrej CHROBÁK
Koordinácia projektov

Mgr. arch. Sára TALIGOVÁ
Projektantka

Marketing, Reklamácie a Servis